Medlems Info

Allmän information till våra medlemmar


Reselotteriet 2020

Dragningen i årets reselotteri utföll enligt följande:
Lott nr: 59 Thord Johansson
Lott nr: 35 Thorsten Haapala
Lott nr: 2 Fredrik Nilsson

__________________________________________

Förare/kartläsare utbildning

Utbildningen är flyttad, vi återkommer senare med ny datum!

Välkomna till förare/kartläsare utbildning den 17/3 kl: 18.30 i SMK Hörbys klubbstuga.
Utbildningen ger dig kartläsarlicens C och/eller utbildningsintyg så att du kan genomföra
en debutanttävling så att du därmed kan erhålla en C-förare licens.
Anmälan till Lars Mårtensson via sms till 073 81 09 589 senast den 12/3.

_________________________________________

Diverse dokument

Stadgar för SMK Hörby……..här!
Årsmötesprotokollet 2020 finns att läsa här!
Regler Förarersättning 2020…..här!
Blankett Förarersättning 2020….här!

__________________________________________