TV-Svängen

TV-Svängen arrangeras den 12 september 2020, info ang. tävlingen kommer länge fram under året.