Förarersättning

Klubben med fart!

OBS! Ladda ner blanketten nedan i datorn och fyll i denna, glöm inte att 
spara den ifyllda blanketten innan Ni skickar den till:
bertil.gunnarsson@telia.com
eller: 
SMK Hörby 
Norregatan 2A
24235 HÖRBY

Senaste inlämningsdag är den 15 januari 2024.

Blankett ”Förarersättning 2023”

Regler Förarersättning