Möte

Klubben med fart!

Styrelsemöte; Bokade dagar kl: 19.00
24 maj
28 juni
9 augusti
20 september
1 november
13 december
17 januari 2023

Tävlingsmöte;
Tisdagen den 17/5 kl: 19.00