Möte

Klubben med fart!

Styrelsemöte; Bokade dagar kl: 19.00
18 mars
29 april
10 juni
12 augusti
16 september
28 oktober
9 december
13 januari 2025

Tävlingsmöte;
Tisdagen den 26 mars kl: 19.00

Förare / Codriverträff
Torsdagen den 7 mars kl: 19.30

Eldsläckarkontroll
Torsdagen den 14 mars kl: 18.00