Möte

Klubben med fart!

Styrelsemöte; Bokade dagar kl: 19.00
18 mars
29 april
10 juni
12 augusti
16 september
28 oktober
9 december
13 januari 2025

Tävlingsmöte;
Tisdagen den 25 juni kl: 19.00