Möte

Klubben med fart!

Styrelsemöte; Bokade dagar kl: 19.00
6 mars
17 april
29 maj
31 juli
4 september
16 oktober
27 november
8 januari 2024

Tävlingsmöte;
Tisdagen den 28/3 kl: 19.00

Funktionärsgenomgång
Måndagen den 3/4 kl: 19.00