Möte

Klubben med fart!

Styrelsemöte; Bokade dagar kl: 19.00
24 maj
28 juni
9 augusti (kl: 19.30)
20 september
1 november
13 december
17 januari 2023

Tävlingsmöte;
Måndagen den 9/8 kl: 18.30