Utbildningar

Klubben med fart!

Utbildningsansvarig:
Lars Mårtensson
Tel: 073 81 09 589
Mail: larsmartensson@live.se

Södra BF;s kurser 2024


Förar/kartläsarutbildning

Upplysningar: Lars Mårtensson tel: 073 81 09 589 /
larsmartensson@live.se