Utbildningar

Klubben med fart!

Utbildningsansvarig:
Lars Mårtensson
Tel: 073 81 09 589
Mail: larsmartensson@live.se

Södra BF;s kurser 2023


Förar/kartläsarutbildning

Den 11/3 är det förar/kartläsarutbildning med praktisk övning. I
utbildningen ingår även LABC utbildning för er som inte har någon
giltig sådan. Ni som vill medverka under dagen som redan har licens
så finns den möjligheten till reducerad kostnad
Plats: Ring Knutstorp, Knutstorp 1029, 268 76 Kågeröd
Tid: Lördag 11/3 kl 9.00 – ca 16.00
Kostnad: 400:- .För er som bara medverkar och inte ska ha licens
150:- ,fika och lunch ingår, betalas till : Swish: 073 81 09 589 senast
4/3.
Upplysningar: Lars Mårtensson tel: 073 81 09 589 /
larsmartensson@live.se
Anmälan: senast 4/3 till: larsmartensson@live.se